Hjorteoppdrett

På Per Gynt Gården drives det i dag oppdrett av norsk hjort. I skogen og kulturlandskapet rundt beitet og lever hjorten mer eller mindre som frie dyr i et frodig habitat. Kvaliteten på kjøttet er førsteklasses mørt og smakfullt.

Oppdrett av hjort i Norge er en relativ ny næring og regnes blandt oppdretterne som nybrottsarbeid på mange måter. Landbruket i Norge står hele tiden ovenfor nye krav til omstilling, hjorteoppdrett er en av måtene å omstille landbruket.

Fordeler:
Etterspørselen etter hjortekjøtt er stor.
Hjorten kan utnytte areal som ikke har stor alternativ bruksverdi.
Hjorteoppdrett er forholdsvis lite arbeidskrevende sammenlignet med tradisjonelt husdyrhold.
Det krever mindre investering i form av bygningsmasse sammenliknet med tradisjonelt husdyrhold.
Hjortekjøtt er et eksklusivt nisjeprodukt med høg kilopris.
Holder kulturlandskapet i hevd.

Ønsker du å komme i kontakt med Hans Hage for kjøp av livdyr, eller kjøtt kan du kontakte ham direkte.

Mobil 90 79 00 18

Adresse:
Hans Hage
Sygard Hågå
2640 VINSTRA